Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Dupkala Rudolf (100%)
Názov:Problémy filozofie štátu a práva : reflexie idey občianskej spoločnosti v názoroch Hobbesa, Locka, Rousseaua a Hegela
Zdroj:Časopis pro právní vědu a praxi
Lokácia:Roč. 6, č. 4 (1998), s. 715-720
ISSN:1210-9126