Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Stekauerová Ľubov (100%)
Názov:Technika, racionalita, morálna relevantnosť
Zdroj:Moderná racionalita II : k modelom racionality
Vydavateľské údaje:Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 158-167
ISBN:80-88722-17-9
Ohlas:[3] JEMELKA, Petr: Racionalita a ekologická krize. Brno : Masarykova univerzita, 1999. S. 40.