Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BED
Autor:Bilá Magdaléna (100%)
Názov:Niekoľko poznámok k jazykovej interferencii v oblasti rytmu : (na okraj jedného výskumného projektu)
Zdroj:Studia Philologica. Annus 6
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. 50-54
ISBN:80-88722-40-3
Ohlas:[4] KAČMÁROVÁ, Alena: Angličtina versus slovenčina: interferencia - kolokabilita - kolokácie. In: Teória a prax v súčasnej anglistike a germanistike. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001. S. 15.