Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Junger Ján (100%)
Názov:Význam a zásady tvorby pohybového programu rodiny
Zdroj:Šport pre všetkých
Lokácia:č. 14 (1994), s. 20
Ohlas:[4] ŠTIMOVÁ, Elena. Vzťah telovýchovnej a športovej činnosti detí predškolského veku a rodičov. In Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme "Vedy o športe". Prešov : PU, 1999, s. 138.