Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kesselová Jana (100%)
Názov:Úspornosť výrazu v spontánnom dialógu detí
Zdroj:Studia Philologica. Annus 3
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 159-176
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, Daniela: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 16 (AFPhUP 12/94) : reč autority a lásky. Prešov : Filozofická fakulta PU, 1999. S. 209. ISBN 80-88722-30-6.
Ohlas:[4] ONDRÁČKOVÁ, Zuzana. Komparatívny výskum detskej lexiky. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2011-01-31], s. 231. ISBN 978-80-555-0166-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Ondrackova1/index.html>