Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kráľová Ľuba (100%)
Názov:Rozvodovosť ako sociálny problém
Zdroj:Sociologické aktuality
Lokácia:Roč. 5, č. 10 (1994), s. 18-19
ISSN:1210-4620
Ohlas:[4] FUCHSOVÁ, Katarína: Násilie - biele miesto na mape súčasnej rodiny. In: Sociológia. Roč. 29, č. 5 (1997), s. 548.