Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Cap Alexander (100%)
Názov:Význam termínu hesychazmus
Zdroj:Pravoslávny teologický zborník XXI (6)
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove, 1998
Lokácia:S. 219-222
ISBN:80-88722-50-0
Ohlas:[3] DUPEJ, Andrej. Pojem "pokoj" vo Svätom Písme a v liturgickom živote Cirkvi. In Pravoslávny biblický zborník II/2013 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 2013 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2014-01-07], s. 77. ISBN 978-83-63055-17-2. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1840,3,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_II_2013.html>
Ohlas:[2] ŽUPINA, Miroslav. Historicko-teologický vývoj isychazmu v pravoslávnej tradícii s akcentom na obdobie 9.-11. storočia. In Historia Ecclesiastica, ISSN 1338-4341. 2019, vol. 10, no. 2, s. 54.