Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Hudečková Viera (100%)
Názov:Dedičstvo piaristov v Sabinove
Zdroj:Historická revue : populárno-vedecký časopis o dejinách spoločnosti
Lokácia:Roč. 5, č. 1 (1994), s. 32-33
Ohlas:[4] JURČIŠINOVÁ, Nadežda: Podmienky pre vzdelanie mládeže na stredných školách v Šarišskej župe v Uhorsku koncom 19. a začiatkom 20. storočia. In: Zborník príspevkov z konferencie k regionálnym dejinám východného Slovenska, Prešov 18. marca 1999. Prešov : Metodické centrum, 1999. S. 43.