Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Ritlyová Anna (100%)
Názov:Using poetry in English language teaching
Zdroj:American life and culture in ELT : zborník
Vydavateľské údaje:Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 1998
Lokácia:S. 19-22
ISBN:80-88868-50-5
Ohlas:[4] VARGOVÁ, Mária: Význam emočnej inteligencie v systéme vzdelávania. In: Teória a prax v súčasnej anglistike a germanistike. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001. S. 55.