Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Hlebová Bibiána (100%)
Názov:Kontexty vývinu a žánrov modernej detskej literatúry
Zdroj:Romboid : literárnokritický mesačník
Vydavateľské údaje:Prešov : Náuka, 1998
Lokácia:Roč. 34, č. 5 (1999), s. 71-73
ISBN:80-967602-3-8
ISSN:0231-6714