Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bajtoš Ján (100%)
Názov:Taxonómia cieľov laboratórnych cvičení
Zdroj:Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis
Lokácia:Roč. 5, č. 1 (1996), s. 2-4
ISSN:1335-0404
Ohlas:[4] KOŽÁROVÁ, Renáta: Návrh tematického celku alternatívneho učiva pre 5. ročník ZŠ v predmete technická výchova. In: Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka : zborník. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 1998. S. 114.
Ohlas:[4] KOŽÁROVÁ, Renáta: Alternatívne učivo technickej výchovy a profesijná orientácia žiakov. In: Technológia vzdelávania. 1999, 7, č. 1, s. 15.