Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Macura Dušan (50%)
Autor:Macurová Anna (50%)
Názov:On boundedness and oscillatoricity of solutions of non-linear differential systems
Zdroj:Proceedings of the International Scientific Conference of Mathematics
Vydavateľské údaje:Žilina : University of Žilina, 1998
Lokácia:S. 153-160
Ohlas:[4] HRUBINA, K. et al.: Matematika - vybrané časti. Košice : INFORMATECH, 1998. S. 133. ISBN 80-88941-02-4.
Ohlas:[4] BALARA, Milan et al. Aplikácie a rozvoj matematisko-fyzikálnych a kybernetických metód pri riešení úloh súvisiacich s mechatronizáciou, optimalizáciou a spoľahlivosťou technických systémov. Prešov : Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, 2005, s. 71.