Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Duplák Ján (100%)
Názov:Analytická geometria v rovine priestoru
Ohlas:[4] FIAMČÍK, Jozef: Zbierka príkladov z matematiky. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 1998. S. 44. ISBN 80-88885-30-2.