Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Krajčová Nadežda (100%)
Názov:Úroveň rozvoja voľnočasových esteticko-umeleckých záujmov na stredných školách
Zdroj:Záujmové aktivity detí a mládeže
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1996
ISBN:80-85668-28-9
Ohlas:[4] DARÁK, Milan et al.: Základy pedagogiky. Prešov : ManaCon, 1998. S. 24. ISBN 80-85668-72-6.
Ohlas:[4] KOVALČÍKOVÁ, Iveta: Výchovná dramatika a sociálna klíma školskej triedy. Prešov : FHPV PU, 2001. S. 130. ISBN 80-8068-055-8.
Ohlas:[3] ANTONIČOVÁ, Irena - SCHNITZEROVÁ, Eva: Voľný čas a jeho využívanie u detí na základnej škole. In: Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 30.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Voľný čas študentov vysokých škôl. In Vychovávateľ : časopis pedagógov. 2005, Roč. 52, č. 1, s. 30.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Voľný čas študentov vysokých škôl. In Sociália : zborník príspevkov IX. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou, Trnava, 28.-29. október 2005 [CD-ROM]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2008, s. 244. ISBN 978-808082-160-9.