Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Klimeková Anna (50%)
Autor:Geremešová Gita (50%)
Názov:Etika, morálka, náboženstvo, religiozita...
Zdroj:Učiteľské noviny
Lokácia:Roč. 44, č. 10 (1994)
Ohlas:[4] DARÁK, Milan et al.: Základy pedagogiky. Prešov : ManaCon, 1998. S. 54. ISBN 80-85668-72-6.