Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Sičáková Ľuba (100%)
Názov:Jazyková charakteristika a klasifikácia hydroným z povodia Slanej
Zdroj:Studia Philologica. Annus 6
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. 105-116
ISBN:80-88722-40-3
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Spracovanie hydronymie Slovenska : (metodické pokyny na spracúvanie projektov Hydronimie Slovaciae). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2005, s. 62. ISBN 80-8083-142-6.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Morfematické, derivatologické, lexikologické a onomastické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 87. ISBN 978-80-555-1133-7.