Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Liba Jozef (50%)
Autor:Hugec Juraj (50%)
Názov:Hodnotenie časovej a fyziologickej účinnosti hodín telesnej výchovy na 1. stupni ZŠ
Zdroj:Aktuálne trendy v školskej telesnej výchove na 1. stupni základnej školy : zborník
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, katedra telesnej výchovy, 1998
Lokácia:S. 51-53
ISBN:80-8055-220-7