Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Kráľová Ľuba (100%)
Názov:Procedúra volieb v demokratickom volebnom procese
Zdroj:Voľby 1998 v Slovenskej republike : (stav - kontexty - perspektíva)
Vydavateľské údaje:Prešov : Katedra sociálno-politologických vied Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. 69-79
ISBN:80-88885-59-0
Ohlas:[4] MELKUSOVÁ, Helena: Aktuálne metodické a obsahové prístupy v sociologickej analýze súčasnej spoločnosti. In: Metodické a obsahové aspekty humanizácie technického vzdelávania vo výučbe spoločensko-vedných predmetov a cudzích jazykov II. Prešov: Fakulta výrobných technológií TU, 2000. S. 67.
Ohlas:[4] MELKUSOVÁ, Helena: Fenomén globalizácie v sociálnom živote spoločnosti. In: Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti. 1. Prešov : ManaCon, 2000. S. 27.