Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Bartko Ladislav (100%)
Názov:Masníkova Zpráva písma slovenského - prvá jazyková príručka češtiny na Slovensku
Zdroj:Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu : (z príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka)
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 1998
Lokácia:S. 142-156
ISBN:80-967722-4-4