Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Belás Ľubomír (100%)
Názov:Kant a Hegelove Dejiny filozofie
Zdroj:Filozofia dejín filozofie I : filozofické reflexie dejín filozofie 19. storočia
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 1998
Lokácia:S. 57-65
ISBN:80-88885-51-5
Ohlas:[4] Leško, V.: Hegelove dejiny filozofie ako "filozofická veda". In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Filozofický zborník 8 (AFPh UP 86) : filozofia dejín filozofie I. 1998.. s. 37.
Ohlas:[4] LEŠKO, Vladimír. Filozofia dejín filozofie. 2. upr. a dopl. vyd. Prešov : [s.n.], 2004, s. 368.
Ohlas:[4] LEŠKO, Vladimír. Philosophy of the history of philosophy : strong and weak models. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2011, s. 392. ISBN 978-80-7097-872-6.