Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Etické a morálne aspekty ľudských práv
Ohlas:[3] GRZYBEK, Grzegorz. Etické základy sociálnej práce. Bielsko-Biala : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej , 2007, s. 194.