Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Teória spravodlivosti Johna Rawlsa
Ohlas:[4] NEDOROŠČÍK, Peter. Podoby liberalizmu v druhej polovici 20. storočia. In Vasil Gluchman a kolektív: Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti : (Slovensko v európskom a svetovom kontexte druhej polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007, s. 92. ISBN 978-80-8068-648-2.