Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADD
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Typologizácia morálky a mravných subjektov v etike sociálnych dôsledkov
Zdroj:Filozofia
Lokácia:Roč. 53, č. 8 (1998), s. 523-537
ISSN:0046-385X
Ohlas:[3] OLEJÁROVÁ, Gabriela. Motivácia mravného subjektu (manažéra) v podnikaní : (kapitola z manažérskej etiky). In Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice. Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2007, s. 88. ISBN 978-80-7395-005-7.