Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BAB
Autor:Babjak Ján (100%)
Názov:Zostali verní. 2 : osudy gréckokatolíckych kňazov
Vydavateľské údaje:Košice : Byzant, 1998
Rozsah:134 s.
ISBN:80-85581-20-5
Ohlas:[4] Sirochman, E.: Obstáli v ťažkej skúške. In: Slovo. 1998, 30, č. 24.. s. 12-13.
Ohlas:[6] RAKÚSOVÁ, Gabriela: Zostali verní. In: Slovo. 1999, 31, č. 9, s. 15.
Ohlas:[6] RAKÚSOVÁ, Gabriela: Zostali verní. In: Listy časové i nadčasové. 1999, 12, č. 2, s. 26.
Ohlas:[6] RAKÚSOVÁ, Gabriela: Zostali verní. In: Verbum. 1999, 10, č. 4, s. 99-100.
Ohlas:[6] CORANIČ, Jaroslav: Zostali verní. In: Viera a život, 11, 2000, č. 1, s. 75-76.
Ohlas:[6] SENČÍK, Štefan: Zostali verní. In: Viera a život, 10, 2000, č. 4, s. 483-484.
Ohlas:[4] o. ATANÁZ, C. Ss.R.: Redemptoristi v Stropkove v rokoch 1921-1999. Michalovce : Misionár, 1999. S. 42, 131.