Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Z morfológie slovenského slovesa
Zdroj:Jazykovedné štúdie. 13
Lokácia:13 (1977), s. 251-257
Ohlas:[3] WRÓBEL, H. O konjugacji slowackiej. In Studia slawistyczne. 1998, no. 17, s. 87.