Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.002853
Kategória:N/A
Autor:Bartko Ladislav (100%)
Názov:K charakteristike abovských nárečí
Ohlas:[4] DRZENDZELIVSKA, N.J. 1998. Foneticko-fonologická stránka slovenských nárečí v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. In Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Bratislava : Dom zahraničných Slovákov, 1998, s. 26.