Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABC
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:Administratívny štýl
Ohlas:[4] FINDRA, Ján: Prezentácia slovenčiny ako dynamicky fungujúceho systému. In: Jazykovedný časopis. 1999, 50, č. 1, s. 40.