Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:K problematike hraníc slabiky
Zdroj:Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica. 2 : Nauki humanistyczno-spoleczne / Red. nauk. Irena Sawicka
Lokácia:zesz. 318 (1998), s. [19]-26
Ohlas:[3] SAWICKA, Irena: An outline of the phonetic typology of the slavic languages. Toruň : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. S. 164. ISBN 83-231-1334-3.
Ohlas:[4] BÓNOVÁ, Iveta. Slabičná segmentácia slov v slovenčine. In Varia XI. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004 s. 281.