Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Končeková Ľuba (100%)
Názov:Poruchy psychického vývinu
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Rozsah:114 s.
ISBN:80-88697-30-1
Ohlas:[4] DARÁK, Milan et al.: Základy pedagogiky.
Ohlas:[4] DARÁK, Milan et al.: Základy pedagogiky.
Ohlas:[4] STANISLAVOVÁ, Zuzana: Fenomén strachu v slovenskej literatúre pre deti a mládež. In: Slovo o slove, 6, 2000, s. 32.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Zdravie, drogy a drogová závislosť. Prešov : Rokus, 2001. S. 78. ISBN 80-968452-6-8.
Ohlas:[4] KLIMEKOVÁ, Anna: Základy etiky a filozofie. Prešov : VEOS, 2001. S. 95. ISBN 80-968518-1-0.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Výchova k zdraviu a prevencia drogových závislostí. Prešov : FHPV PU, 2002. S. 113. ISBN 80-8045-271-7.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Terminologické poznámky k agresii a agresívnemu správaniu detí. In Mládež a spoločnosť, 2004, roč. 10, č. 1, s. 20.