Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Končeková Ľuba (100%)
Názov:Psychológia puberty a adolescencie
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Rozsah:113 s.
ISBN:80-7097-339-0
Ohlas:[4] DARÁK, Milan et al.: Základy pedagogiky.
Ohlas:[4] DARÁK, Milan et al.: Základy pedagogiky.
Ohlas:[4] ANTONIČOVÁ, Irena - JELEŇOVÁ, Iveta: Kognitívne profily matematicky nadaných adolescentov. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Humanitné vedy. 1999, 1, s. 69.
Ohlas:[4] GÁBOROVÁ, Ľubica: Sebaponímanie pubescentov z rozvedených manželstiev v podmienkach školy. In: Rodina v ohrození - výzva pre sociálne vedy. Trnava : FH TU, 2002. S. 103.
Ohlas:[4] GÁBOROVÁ, Ľubica. Sebaponímanie športujúcich a nešportujúcich pubescentov. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD/ROM]. Prešov : FHPV PU, 2003, s. 598.
Ohlas:[3] BALOGOVÁ, Beáta. Senior ako sociálna opora vnúčaťa. In Socialia 2006 : sborník anotací z X. ročníku konference s mezinárodní účastí konané v Hradci Králové ve dnech 20.-21.10.2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006, s. ISBN 80-7041-476-6.
Ohlas:[4] BALOGOVÁ, Beáta. Senior ako sociálna opora vnúčaťa. In Seniori v aspekte súčasného sveta. Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2007, s. 88. ISBN ISBN 978-80-89295-03-6.