Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BED
Autor:Cimermanová Ivana (100%)
Názov:Project Work
Zdroj:Teacher training curriculum innovation
Vydavateľské údaje:Prešov : Impreso, 1998
Lokácia:S. 43-46
ISBN:80-968107-9-0
Ohlas:[3] STRAKOVÁ, Zuzana: The need for ESP oriented curriculum change in pre-service teacher training. In: Odborný styl ve výuce cizích jazyků. 1. díl. Plzeň : Západočeská univerzita, [2001]. S. 202.
Ohlas:[4] STRAKOVÁ, Zuzana: Humanistické prístupy a afektívne princípy vo vyučovaní cudzích jazykov. In: Acta Paedagogicae. Annus 2. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. S. 221.