Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Turek Milan (100%)
Názov:The application of "eurofit" tests at younger school age pupils
Zdroj:Sport kinetics `95 : the proceedings of the 4th international scientific conference
Vydavateľské údaje:Prague : Charles University, 1996
Lokácia:S. 479-483
Ohlas:[4] Kohoutek, M.: Možnosti srovnání testových výsledků u různych modifikací test sed-leh. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže. Prešov : SVS TVŠ, 1997. s. 233.
Ohlas:[4] Feč, K. - Kasa, J.: Telesný a pohybový rozvoj športujúcich detí. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže. Prešov : SVS TVŠ, 1997. s. 25.
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf et al.: Využitie Unifittestu pri hodnotení pohybovej výkonnosti žiakov mladšieho školského veku. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže, Prešov 7.-9. novembra 1996, Slovakia / uspor. Milan Turek. č. 4 (1997), s. 52-55. - ISBN 80-88885-02-7.
Ohlas:[4] Belej, M. - Moravec, R.: Telesný a pohybový profil mládeže stredného a staršieho školského veku v SR. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže. Prešov : SVS TVŠ, 1997. s. 19.
Ohlas:[3] JUNGER, J. et al.: Development of motor abilities of 5-6-years-old children. In: Proceedings III. International Symposium "Sport of the Young". Bled-Ljubljana : Faculty of Sport, 1998. S. 126.