Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Junger Ján (100%)
Názov:Motorische Leistung der 5-6-jährigen Kinder in der Beziehung zu ihrer Bewegungsordnung
Zdroj:Sport Kinetics `93
Vydavateľské údaje:Poznaň : [s.n.], 1994
Lokácia:S. 449-457
Ohlas:[4] ZRUBÁK, Anton et al.: Vedy o športe.
Ohlas:[4] KASA, Július. Športová antropomotorika. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2000, s. 202. ISBN 80-968252-3-2.
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf. Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho školského veku. Prešov : Prešovská univerzita, 2001, s. 129. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[4] KASA, Július. Športová antropomotorika. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002, s. 202. ISBN 80-968252-3-2.