Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Horváth Rudolf (50%)
Autor:Mikuš Milan (50%)
Názov:Metodické listy : streľba v hádzanej
Ohlas:[3] GREGOR, Martin et al.: Relation of handball players' performance to their overall skills and their quickness. In: Movement Coordination in Team Sport Games and Martial Arts. Academy of Physical Education in Warsaw : Warsawa, 1998. S. 41-43. - ISBN 83-909395-1-7.
Ohlas:[4] MIKUŠ, Milan et al.: Plánovanie športovej prípravy v hádzanej - 1. Prešov : FHPV PU, 2000. S. 80. ISBN 80-88885-93-0.
Ohlas:[4] MIKUŠ, Milan et al.: Príklady plánov mikrocyklov športového tréningu v hádzanej. Bratislava : Slovenský zväz hádzanej, 2000. S. 74. ISBN 80-968400-1-0.
Ohlas:[4] MIUKUŠ, Milan et al.: Príklady plánov tréningových jednotiek v športovom tréningu. Bratislava : Slovenský zväz hádzanej, 2001. ISBN 80-968400-3-7.