Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Matlovič René (100%)
Názov:Formovanie územnej organizácie evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku
Zdroj:Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Prírodné vedy
Lokácia:Roč. 26, 1 (1995), s. 210-232
Ohlas:[4] Otčenáš, M.: Slovenská historiografia o reformácii na Slovensku (náčrt). In: Acta Collegii Evangelici Prešoviensis II. 1998, 2.. s. 16.
Ohlas:[4] MARETTA, Jozef: Porovnávacia veda náboženská a základy ekumenizmu. Prešov : Petra, 2000. S. 93. ISBN 80-89007-00-7.
Ohlas:[4] KANDRÁČOVÁ, Viktória: Rímskokatolícka religiozita a cirkevná územná organizácia Banskobystrického kraja. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia geographica 6, roč. 38, 2002, s. 108.
Ohlas:[3] CHRASTINA, Peter. Historická geografia na Slovensku: minulosť, súčasnosť a perspektívy. In Historická geografie 33. Praha : Historický ústav , 2005, s. 426.