Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Tulenková Mária (100%)
Názov:Ontogenetické štádiá a veková štruktúra populácií Leucajum vernum L. (Amaryllidaceae) v oblasti východného Slovenska
Zdroj:Prírodné vedy. Roč. 28 : biológia - geografia - chémia
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1997
Lokácia:S. 89-94
ISBN:80-88885-22-1
Ohlas:[4] ELIÁŠ, Pavol 1998. Pokrok v populačnej biológii rastlín na Slovensku: 1993-1998. In Populačná biológia rastlín V. Nitra : SEKOS (Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV), 1998, s. 27. ISBN 80-967883-2-9.
Ohlas:[4] ČEŘOVSKÝ, J., FERÁKOVÁ, V., HOLUB, J. et al. 1999. Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR 5: vyššie rastliny. Bratislava : Príroda, 1999, s. 436. ISBN 80-07-01084-X.