Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Pavúk Andrej (100%)
Názov:Prevalencia fajčenia, užívania alkoholických nápojov a drog u učňovskej mládeže a ich názory na problematiku drog
Zdroj:Alkoholizmus a drogové závislosti
Lokácia:Roč. 33, č. 3 (1998), s. 181-187
ISSN:0862-0350
Ohlas:[4] HUTTOVÁ, M. et al.: Negatívne účinky fajčenia v gravidite. In: Alkoholizmus a drogové závislosti, roč. 36, 2001, č. 1, s. 36.
Ohlas:[4] MASÁR, Oto - DROBNÁ, Helena: Niektoré medicínske problémy spojené s toxikomániou v spoločnosti. Bratislava : Charis, 2001. S. 120. ISBN 80-88743-42-7.