Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tulenková Mária (100%)
Názov:Aktuálne problémy v príprave učiteľov 1. stupňa ZŠ z predmetu Elementárne reálie z prírodovedy a prvouky s didaktikou
Zdroj:Problémy vzdelávania učiteľov 1. stupňa ZŠ : zborník príspevkov z vedecko-pedagogickej konferencie s medzinárodnou účasťou
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 1994
Lokácia:S. 325-328
Ohlas:[4] Fečová, B.: . In: Zvieratá vo výučbe prvouky na 1. stupni ZŠ : diplomová práca. Prešov : PF PU, 1998. s. 6.