Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Dejiny literatúry a literárne vzdelanie
Vydavateľské údaje:Prešov : Slovacontakt, 1998
Rozsah:115 s.
ISBN:80-88876-02-8
Ohlas:[5] (M.C.): Dejiny literatúry a literárne vzdelanie. In: Nový domov = The New Homeland. 1998, Vol. 49, No. 10.. s. 8.
Ohlas:[6] Jenčíková, E.: . In: Euroreport. 1998, č. 5.. s. 14.
Ohlas:[6] Fordinálová, E.: Precítenie literatúry v celosti. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. 1997/98, 44, č. 9-10.. s. 312-313.
Ohlas:[6] GBÚR, Ján: Literatúra v rokoch 1918-1945. In: ŽEMBEROVÁ, Viera: Rukoväť literatúry. Slovenské pedagogické nakladateľstvo : Bratislava, 1998. S. 66-80. - ISBN 80-08-01671-X.
Ohlas:[6] DŽOHANYK, Jaroslav: Krytyčni realizaciji prozy. In: Dukľa. 1999, 47, No. 2, s. 77-79.
Ohlas:[4] HLAVATÁ, Renáta. Východiská k problematike historicizmu v literárnovednom a lingvistickom výskume. In Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2009, s. 188. ISBN 978-80-969992-8-6.
Ohlas:[4] MIHALKOVÁ, Gabriela. O historickej próze (čas ako žánrovotvorná kategória). In Genologické a medziliterárne štúdie 2. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 34. ISBN 978-80-555-0187-1.
Ohlas:[4] TOMAN, Jaroslav. Současná slovenská literatura pro děti a mládež z pohledu české badatelské reflexe. In Genologické a medziliterárne štúdie 2. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 119. ISBN 978-80-555-0187-1.
Ohlas:[4] HLAVATÁ, Renáta. Fenomén historizmu v myslení o literatúre. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 147. ISBN 978-80-8094-871-9.