Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.002521
Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:O morfologických prostriedkoch esejistického štýlu spisovnej slovenčiny
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 47, č. 5 (1982), s. 268-280
Ohlas:[4] BAJZÍKOVÁ, E. 1997. Výstavba esejí Rudolfa Krajčoviča. In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 1997, č. 45, s. 248.
Ohlas:[4] HORECKÝ, Ján 2000. O jazyku a štýle. Prešov : Náuka, 2000, s. 161. ISBN 80-967602-2-X.