Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Opalková Jarmila (100%)
Názov:Odborná komunikácia v cudzojazyčnom pláne
Zdroj:Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky : 1. medzinárodná konferencia, 3-4 December 1998, Prešov
Vydavateľské údaje:Košice : Technická univerzita, 1998
Lokácia:S. 345-350
ISBN:80-7099-371-5
Ohlas:[4] STECOVÁ, Adriána. Preklad technickej dokumentácie (v rusko-slovenskom pláne). In 3. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita, 2008 [cit. 2010-02-02], s. 347. ISBN 978-80-8068-743-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FF/Slancova2/index.html>