Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Birčák Ján (100%)
Názov:Emociogénne situácie vo výučbe fyziky
Zdroj:Koncepčné otázky integrovaného prírodovedného vzdelávania na Slovensku
Vydavateľské údaje:Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 1998
Lokácia:S. 77-81
ISBN:80-8050-203-X
Ohlas:[4] HAMARIKOVÁ, D., ŠEBEŇ, V. Fragmenty rozprávok na hodinách fyziky v 6. a 7. ročníku základnej školy. In Acta Falultas Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy : roč. 41. Prešov : FHPV PU, 2003, s. 30.