Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Šterbáková Katarína (33%)
Autor:Burger Vladimír (33%)
Autor:Iľkovič Sergej (33%)
Názov:A physical experiment using PC technology
Zdroj:Science teacher training 2000 : proceedings of the conference, June 22-25, 1998, Banská Bystrica, Low Tatras-Tále, Slovak Republic
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, 1998
Lokácia:S. [204]-208
ISBN:80-8055-149-9
Ohlas:[4] RAGANOVÁ, Jana - PFEFFEROVÁ, Miriam: Modelovanie zákonov zachovania energie a hybnosti v programe interaktívna fyzika. In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Séria Fyzika V/2002. Banská Bystrica : FPV UMB, 2002. S. 111.
Ohlas:[3] PORÁČOVÁ, Janka - FAZEKAŠOVÁ, Danica. Moderné informačné a komunikačné technológie vo výučbe biológie. In Trendy soudobé výuky didaktických disciplín na vysokých školách : sborník příspěvků z mezinárodní elektronické konference. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003, s. 122.
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, Janka - FAZEKAŠOVÁ, Danica - ŠUTIAKOVÁ, Irena - MAČUROVÁ, Ľudmila. Implementácia moderných informačných a komunikačných technológií do vyučovania biológie. In Prírodné vedy a IKT - supplementum. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 53.
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, J., FAZEKAŠOVÁ, D. Skúsenosti s realizáciou kurzov ďalšieho vzdelávania učiteľov biológie a ekológie s využitím informačno-komunikačných technológií. In Prírodné vedy. Roč. 43 : prírodné vedy a IKT - supplementum. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2004, s. 45, 47.
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, J. et al. Implementácia moderných informačných a komunikačných technológií do vyučovania biológie. In Prírodné vedy. Roč. 43 : prírodné vedy a IKT - supplementum. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2004, s. 53.
Ohlas:[3] ŠEBEŇ, Vladimír. Informacionno-kommunikacionnyje technologiji k uslugam studentov vuzov Slovackoj respubliki. In Zbirnyk naukovych prac : častyna 2. Umaň : Umaňskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet imeni Pavla Tyčyny, 2008, s. 305. ISBN 978-966-2113-36-5.