Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kručay Milan (100%)
Názov:Objektivizácia požiadaviek z plávania na fakultách pripravujúcich učiteľov telesnej výchovy
Vydavateľské údaje:Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1994
Rozsah:S. 17-26
Edícia:Aktuálne problémy plávania a plaveckých športov
Ohlas:[4] Bence, M.: Porovnanie výsledkov plaveckých spôsobov prsia a motýlik študentiek TV v 1. a 4. semestri v Banskej Bystrici. In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. Bratislava : FTVŠ, 1998. s. 24.