Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kručay Milan (100%)
Názov:Postoje žiakov a študentov k plávaniu a kúpaniu na základných a stredných školách v SR a ČR
Ohlas:[4] Svozil, Z. a kol.: Plavání ve struktuře zájmů pohybových aktivit žáků na základních školách. In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. Bratislava : FTVŠ UK, 1998. s. 84.
Ohlas:[4] Kalečík, Ľ.: Hodnotenie pedagogickej praxe poslucháčov 3. ročníka FTVŠ UK. In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. Bratislava : FTVŠ UK, 1998. s. 65.