Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BCI
Autor:Mačurová Ľudmila (72%)
Autor:Brtková Mirianna (28%)
Názov:Školská hygiena : pre študentov 1. ročníka učiteľstva pre I. stupeň ZŠ
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita Pedagogická fakulta, 1998
Rozsah:152 s.
ISBN:80-88885-50-7
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Zdravie, drogy a drogová závislosť. Prešov : FHPV PU, 2001. S. 79. ISBN 80-8068-036-1.
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, Jana et al.: Informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní biológie. In: Biologické dni. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, 2002. S. 46.
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, Janka et al. Využitie metódy rodokmeňov na stanovenie typu dedičnosti sluchovo postihnutých detí. In Prírodné vedy. Roč. 40 : biológia - ekológia. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 22.
Ohlas:[3] PORÁČOVÁ, Janka - FAZEKAŠOVÁ, Danica. Moderné informačné a komunikačné technológie vo výučbe biológie. In Trendy soudobé výuky didaktických disciplín na vysokých školách. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003, s. 122.