Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:CDF
Autor:Karpinský Peter (100%)
Názov:Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov
Zdroj:Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov
Lokácia:Roč. 11, č. 16 (1998), s. 4
ISSN:0862-5999
Ohlas:[4] BRUNCLÍK, Jozef. Rozprávkar s poctivosťou literárneho kumštu. In Interpretačné a recepčné sondy do detskej literatury 2. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, s. 171. ISBN 978-80-8094-176-5.