Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:CDF
Autor:Karpinský Peter (100%)
Názov:Súkromná sfinga
Zdroj:Literika
Lokácia:Roč. 3, č. 1 (1998), s. 13-16
ISSN:1335-180X
Ohlas:[8] Svetoň, Ľ.: Za tvrdosťou zraniteľnosť. In: Literika. 1998, 3, č. 1.. s. 19.
Ohlas:[8] Bodacz, B.: Nevinný. In: Literika. 1998, 3, č. 1.. s. 17.
Ohlas:[8] Ferko, M.: Ustrnutie textom. In: Literika. 1998, 3, č. 1.. s. 18-19.