Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Valcerová Anna (100%)
Názov:Pramene Válkovej obraznosti
Zdroj:Literika
Lokácia:Roč. 3, č. 1 (1998), s. 49-53
ISSN:1335-180X
Ohlas:[4] ZAMBOR, Ján. Miroslav Válek. In Portréty slovenských spisovateľov 3. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 68.
Ohlas:[3] ZAMBOR, Ján. Miroslav Válek - portrét básnika. In Eslavística complutense, ISSN 1578-1763. 2004, vol. 4, s. 21.