Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Mušinka Mikuláš (100%)
Názov:Lučiano Pavarotti i "Najhidniši vedmedyky" u Schidnij Slovaččyni
Zdroj:Nove žytťa : týždenník Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR
Lokácia:R. 48, č. 21-22 (1998), s. 6